Links ouders

Ouders

Formulieren

medicatie attest

Websites

www.klasse.be/ouders/ (tijdschrift voor ouders)

www.letop.be/ (informatie over leerstoornissen en -problemen)

www.ond.vlaanderen.be/schoolkosten/ (kosteloos onderwijs)

www.ond.vlaanderen.be/studietoelagen/ (studietoelagen)

woordenlijst.org/ (spellinggids, groene boekje)

www.lerendoorspelen.com (Tips over hoe ouders hun kind op een verantwoorde manier kunnen helpen zich te ontwikkelen)