Organisatie

Beste bezoeker,

Een school is net zoals tal van andere organisaties een complex gebeuren.
Om het overzichtelijk te houden hebben wij de info rond onze organisatie opgesplitst in twee onderdelen :

1. Een organogram waarin u in een schematisch overzicht kan zien wie wat doet.
2. Praktische informatie rond afspraken allerhande.

We hopen hiermee dat u inzicht krijgt in het kluwen dat onze schoolorganisatie is en wensen u alvast veel succes !