Oudercomité

Het oudercomité van de kleuter- en lagere school wil de ouders van onze school, directie en leerkrachten dichter bij elkaar brengen.  Daarnaast organiseren we verschillende activiteiten om de school financieel te steunen. Zo dragen we bij aan een nog fijnere schoolomgeving voor onze kindjes.

Op de hoogte blijven van onze activiteiten en nieuwtjes? Volg ons via onze Facebook-pagina: Oudercomité OLV Lourdes Ekeren

Voorstelling

Het oudercomité bestaat uit 18 vaste leden en een 20-tal helpers.

Vaste leden nemen deel aan de vergaderingen, helpen bij activiteiten en zijn de spreekbuis tussen ouders en directie/leerkrachten. Sommige leden zijn trekker van een activiteit of werkgroep, maar dit is geen verplichting.

Naast de vaste leden, beschikt het oudercomité over een groep “helpende handen”. Zij helpen mee met 1 of meerdere activiteiten (opbouw, toog, pannenkoeken bakken, kraampjes bemannen,…), maar nemen niet deel aan de algemene werking van het oudercomité. Wij zijn onze helpers enorm dankbaar, zonder hen zouden er geen activiteiten zijn.

Het voorzitterschap wordt dit jaar waargenomen door Wim Swinnes, papa van Brent en Hannah.

Nieuwe leden zijn natuurlijk van harte welkom. Immers, vele handen maken het werk licht. Interesse? Op de contactpagina vind je onze gegevens.

Activiteiten

Hieronder vind je een overzicht van de activiteiten voor schooljaar 2020-2021:

  • Kaas-, bier- en wijnavond:
  • Quiz:
  • Schoolfeest BBQ:

Laatste updates, nieuwtjes en foto’s van onze activiteiten vind je op onze Facebook-pagina: Oudercomité OLV Lourdes Ekeren

Realisaties

Dankzij de opbrengst van onze activiteiten kunnen we de school financieel steunen waardoor zij niet voor alle (extra) kosten het werkingsbudget van de school moeten aanspreken. In het verleden werd onze bijdrage al gebruikt voor o.a. aankoop van kleuterfietsjes, de aankoop van spelmateriaal, het plaatsen van een voetbalkooi in de lagere school, het vervangen van het afdak boven het podium, huur digitale borden,…

Momenteel zijn de speeltoestellen van de kleuters aan vervanging toe en ook hier wil het oudercomité graag een deel van de kosten op zich nemen.

Contact

Heb je een idee, suggestie of bezorgdheid in verband met het oudercomité of de algemene scholenwerking? Wil je je opgeven als lid of helper?

Spreek gerust iemand van onze leden aan of contacteer ons via volgende kanalen:

  • Facebook-pagina: Oudercomité OLV Lourdes Ekeren
  • Mail: ouderc.lourdes@gmail.com
  • Ideeënbussen in de kleuterscholen
  • Via de school: bakje “Oudercomité”, klasjuf/meester, meester Loewie, meester Hugo of de helperslijsten